Nekaj referenc:

Občinski urbanist/svetovanje na področju urejanja prostora:

 • Občinski urbanist Občine Brezovica
 • Občinski urbanist Občine Vrhnika
 • Občinski urbanist Občine Dol pri Ljubljani
 • Občinski urbanist Občine Vodice
 • Občinski urbanist Občine Šmartno pri Litiji
 • Občinski urbanist Občine Horjul
 • Občinski urbanist Občine Logatec

Občinski prostorski načrti:

Naredili smo naslednje občinske prostorske načrte:

 • Občinski prostorski načrt Občine Logatec
 • Občinski prostorski načrt Občine Ribnica
 • Občinski prostorski načrt Občine Horjul
 • Občinski prostorski načrt Občine Velike Lašče
 • Občinski prostorski načrt Občine Logatec
 • Občinski prostorski načrt Občine Šmartno pri Litiji
 • Občinski prostorski načrt Občine Škocjan
 • Občinski prostorski načrt Občine Brezovica

Občinski podrobni prostorski načrti:

 • Spremembe in dopolnitve občinskega podrobnega prostorskega načrt za območje urejanja BR_23-del-Brezovica
 • Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Športni park Grosuplje
 • Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za enoto urejanja VP-02 CU – osrednje območje centralnih dejavnosti na Veliki Preski
 • Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Centralne dejavnosti Brod – zahodni del – BL-67
 • Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za gradnjo Severne servisne ceste – druga etapa
 • Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje urejanja ŠS 11/3-3 Polje
 • Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje urejanja z oznako ZN R7/04-del
 • Uredba o načrtu prostorskih ureditev za območje Kobilarne Lipica – I. del

Izdelava dokumentacije za gradbeno dovoljenje:

 • Novogradnja 78 enostanovanjskih vrstnih hiš na Drenovem Griču